Cookies, inkludert tredjeparts informasjonskapsler, brukes til å forbedre kvaliteten på innholdet på dette nettstedet og for å tilpasse det til behovene til sine brukere. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du til bruk av cookies, samt mulig kommunikasjon, hvis du oppgir din kontaktinformasjon i en av skjemaer som skal fylles ut på siden.
Sende handlekurv til e‑post
0

Råd for å bytte ut et vindu

Demontering av gamle vinduer skal starte med fjerning av de gamle vindusrammene. Alle skruer og spikere som karmen er festet til veggen med skal fjernes, og karmen skal tas bort ved hjelp av et brekkjern.               

Etter at karmen er tatt ut av veggåpningen skal den rengjøres grundig for å gi plass til det nye vinduet. Det er ikke anbefalt å utføre montasje av det nye vinduet i vått vær. 

Viktig

Slik at demontering og montering av nye vinduer skulle skje kvalitativt og i samsvar med garantibetingelser, anbefales det å innhente profesjonell hjelp.

 
Metode med montasjeankere og konstruksjons-lim (skum) som sprøytes inn i den frie avstanden for tetting og isolasjon:
 1. I begynnelsen skal karmen settes på bærende klosser/avstandstykker som er plassert på nederste del av veggåpningen. Plassering av dem er avhengig av konstruksjonen til vinduet. Så skal kilene festes mellom karmen og veggen for å ha fri plass til varmeisolasjon. Kiler og avstandsstykker skal plasseres symmetrisk, slik at avstanden mellom vinduskarmen og veggen blir lik på topp, bunn og på sidene (se bilde 1). For å forsikre deg om at karmen er satt inn riktig i alle retninger, sjekk plasseringen med et vaterpass.
 2. Sjekk funksjonen til alle rammer/blad. Kontroller at alle åpningsfunksjonene er normale – at du kan åpne, vippe, folde og skyvekorrekt.  
 3. Fest så vinduet/døren til veggen, bruk montasjeankere. Festepunktene må være både langs de vertikale sidene og på toppdelen for konstruksjoner som er mer enn 1400 mm brede. Om konstruksjon er smalere enn 1400 mm, er montasjeankere for vannrett innfesting ikke nødvendige. Den maksimale avstanden mellom sentrum for festepunktene er 700 mm, og den minimale – 600 mm.  
 4. Fyll umiddelbartspalten mellom karmen og veggen med montasjelim/skum eller annet isolasjonsmateriale (se bilde 2). 
 5. Alle vindusrammer og dørblader skal fjernes umiddelbart for å gi plass til støtter som skal plasseres i karmen (se bilde 3). Dette for å forhindre deformasjon av karm/ramme når fugeskummet ekspanderer. Alt dette må gjøres veldig presist  ved å sørge for at støtteoverflaten ikke skades, dvs. stedet hvor vinduskarmen eller dørrammen treffer støtten. En måte å oppnå dette på er å plassere en myk klyte/annet materiale mellom støtte og karmen/rammen (se bilde 2).
 6. De bærende støttene skal forbli i montasjefugene for langsiktig overføring av lastene (se bilde 5). Kiler som ble brukt ved innfesting av vinduet/døren ila. Montasje, skal fjernes før fylling av montasjefuge. Kontroller at rammen ikke er bøyd i midten i hverken vannrett eller loddrett retning.
 7. For å forbedre varmeeffektivitet av konstruksjonenes montasjefuge, påfør fuktighetssperre/teip på fugeskummet fra utsiden. Fra innsiden, i sin tur, skal montasjefugen være damptett, noe som oppnås ved å påføre en spesiell montasjeteip. Det ovennevnte kan oppnås ved hjelp av passende lufttette eller isolerende materialer. Veggoverflatebehandling skal utføres senest fire uker etter at vinduene eller dørene er installert i veggåpningen.
 8. Dersom det skal jobbes videre på bygningens ytre, må vinduet/døren dekkes til med plast eller annet materiale for å beskytte overflatene fra byggmateriale. Etter montering må installerte elementer beskyttes mot farlige byggefaktorer (støv, gips, trefliser, uautorisert åpning og/eller lukking av vinduer/dører, osv.). Ventilasjon og avløp for vann må også sikres, samt varme- og lydisolasjon, damp- og lufttetting, og ved behov brannsikring.

Montasje med montasjehull og spesielle festeskruer:
 1. Sjekk at veggåpningen er 10 mm større enn rammedimensjonene til vinduet/døra på utsiden langs den ytre siden (se bilde 3).
 2. Hvis montasje av vinduer/dører skjer i samme plan som veggen, plasser støtteklosser i vindus-/døråpningen, og fest dem fra utsiden for å hindre at vinduet/døren faller ut under monteringen.
 3. Plasser lastbærende støtteklosser i nedre del av åpningen, de skal være ca. 20 mm smalere enn vinduet/dørkarmen for å gi rom for installasjonsmaterialer. Plassering av klossene avhenger av målene på vinduet/døren, og bør ikke forstyrre den termiske utvidelsen av vinduet/døren som forventes i trekonstruksjoner. Skyve- og foldedører bør bare plasseres på et forberedt, flatt og vannrett, sterkt, herdet fundament av betong.    
 4. Bruk et vaterpass for å kontrollere vertikal og horisontal korrekthet i veggåpningene. 
 5. Plasser vinduet/døren på støtteklosser på innsiden av veggåpningen. 
 6. Jevn ut den frie avstanden mellom vinduet/karmen og veggen langs den ytre kanten, slik at det blir lik avstand mellom karm og vegg på alle sider (se bilde 1).
 7. Åpne vinduet/døren dersom det er nødvendig for å få tilgang til installasjonshullene. Bruk et vaterpass for å sjekke vertikal og horisontal justering av vinduet/døren, fest deretter vinduet/døren ved hjelp av monteringsskruene. 
 8. Alle monteringsskruer i karmen må skrus helt inn og strammes fullstendig. Pass på at alle skruer er brukt. Når alle skruer er godt strammet, kan du bruke en spesiell "ITW Construction" Adjufix-nøkkel for å justere rammen/karmen. 
 9. Bruk et vaterpass for å sjekke om vinduet/døren er rett og ikke skrår innover eller utover. Sjekk om rammen er bøyd i midten ved å sette et vaterpass mot den. Pass på at rammediagonalene  er like ( se bilde 4). Hvis noen av delene er forskjøvet, må justering utføres på nytt til den ovennevnte rette stilling oppnås. 
 10. Tett montasjefugen mellom karmen og veggen ved hjelp av egnede materialer (ekspanderende teip, naturlige termiske isolasjonsmaterialer, vanntett materiale (se bilde 2)) og, senest fire uker etter installasjon av vinduer/dører; utfør etterbehandlingsarbeid. Mellomrommet mellom rammen og veggen må sikres med tilfredsstillende beskyttelse mot nedbør og vind. Sørg også for ventilasjon og drenering, varme- og støyisolasjon, damp- og lufttetthet og, om nødvendig, brannsikring med spesielle tettings- og isolasjonsmaterialer.  
 
Bilde 1
Råd for å bytte ut et vindu 1
Bilde 2
Råd for å bytte ut et vindu 2
Bilde 3
Råd for å bytte ut et vindu 3
Bilde 4
Råd for å bytte ut et vindu 4
Bilde 5
Råd for å bytte ut et vindu 5
 
40% GUNSTIGERE PRIS VED Å HANDLE PÅ NETTET
Gunstigere pris ved å handle på nettet
HURTIG LEVERING
Nye vinduer og dører innen 4-6 uker
Ta gjerne kontakt med oss
Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?
+47