Cookies, inkludert tredjeparts informasjonskapsler, brukes til å forbedre kvaliteten på innholdet på dette nettstedet og for å tilpasse det til behovene til sine brukere. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du til bruk av cookies, samt mulig kommunikasjon, hvis du oppgir din kontaktinformasjon i en av skjemaer som skal fylles ut på siden.
Sende handlekurv til e‑post
0

Forvaltningspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Luxvindus kvalitetspolicy er utarbeidet med det mål å skape et langvarig samarbeid med kundene, ved å tilby uovertrufne kvalitetsprodukter.

Grunnlaget for kvalitetspolicyen er:

 • Oppfyllelse av kundenes ønsker og krav om konkurransedyktig kvalitet på produktene;
 • Innføring av innovativ produksjonsteknologi;
 • Kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyringsprosesser;
 • Utvikling av forretningsaktiviteter og sikring av deres funksjonalitet på lang sikt.

Luxvindus interne revisorer og tredjepartsorganisasjoner evaluerer regelmessig kvalitetsstyringssystemets overholdelse av kvalitetspolicy og forretningsmål. Dette sikrer et kontinuerlig vedlikehold av kvalitetsstyringssystemet på det nivået som ledelsen har satt som mål, og i tråd med internasjonale standarder.

Kontrollsystemet som er etablert av selskapet sikrer fullstendig sporbarhet av produksjonsprosesser, fra leverte trebjelker til lasting av sluttprodukt, utkjøring, installasjon og garantiservice.

Energistyringspolicy

Energistyringspolicy

Energistyring er et av områdene som har økt i betydning de siste årene. Derfor vektlegger Luxvindu energieffektiv bruk og forbruk av strøm. I 2017 ble det innført et energistyringssystem i samsvar med standarden LVS EN ISO 50001: 2012.

Innenfor rammene for energistyringspolitikken er det:

 • Sikret overholdelse av forskriftskrav og andre eksterne krav som gjelder for organisasjoner innen energibruk, energiforbruk og energieffektivitet;
 • Kontinuerlig forbedret energieffektivitet;
 • Tydelig kommunikasjon angående betydningen av energistyringssystem i organisasjonen og gjennomført personalutdanning og forbedringstiltak;
 • Tilveiebragt energistyringsmål og indikatorer for energimål, samt tilgjengelighet på informasjon og ressurser som er nødvendige for å oppnå dem;
 • Sikret at energimessige kvalitetsindikatorer overholder organisasjonens behov, samt at måling og rapportering av resultatene med angitte intervaller blir gjennomført;
 • Ytt støtte til anskaffelse av energieffektive produkter og tjenester, samt til den nødvendige utformingen for å sikre energieffektivisering;
 • Tatt i betraktning langsiktige forbedringer i energieffektivitet, og organisasjonens energieffektivitet har blitt kontinuerlig forbedret gjennom regelmessig gjennomgang av ledelsen for energistyringssystemet;
 • Definert hva som er de spesifikke energimålene og fulgt med på fremgangen.
40% GUNSTIGERE PRIS VED Å HANDLE PÅ NETTET
Gunstigere pris ved å handle på nettet
HURTIG LEVERING
Nye vinduer og dører innen 4-6 uker
Ta gjerne kontakt med oss
Har du spørsmål og vil at vi skal ringe deg tilbake?
+47